Zij stapelden miljoenen stenen

en daalden daarna af in hun gebeente

De muren reikten tot de hemel de torentrans als laatste klaar

Op de spits als windvaan een haan die almaar draaide, dolgedreven

De kathedraal lijkt voltooid maar iedere nacht opnieuw vult zij zich met stemmen, kreten

Bouwsteigers verrijzen, zij klimmen en dalen tot ook de onderste steen is verdwenen


- Bernlef -
Work About Blog Contact